Ảnh

AdiNet Mittelhessen là cái gì?

AdiNet Mittelhessen là một mạng lưới mới thành lập, chuyên về phòng chống kỳ thị tại vùng Mittelhessen[1].

Chúng tôi đang có ý nguyện xây dựng một mạng lưới phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử tại miền Trung bang Hessen với sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau với mục tiêu là sự kết nối giữa tất cả các bên hành động có liên quan đến phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử. Qua đó, thu thập kinh nghiệm và tập trung mọi nguồn lực đem lại hiệu quả cao nhất có thể. Đồng thời, chúng tôi sẽ hành động chống đối mọi sự bất bình đẳng và thành kiến đối với người khác.

Tóm lại: Chúng ta mong muốn chung tay góp sức để chỉ ra, nhìn thấy được mọi hình thức phân biệt đối xử và kỳ thị trong xã hội – rồi hành động đấu tranh nó.

AdiNet Mittelhessen gồm có những địa phận nào?

AdiNet Mittelhessen tập hợp một số địa phận cấp huyện và thành phố đặc quyền, cụ thể như sau:

Các huyện:

  • Huyện Limburg Weilburg
  • Huyện Lahn-Dill
  • Huyện Marburg-Biedenkopf
  • Huyện Gießen
  • Huyện Vogelsberg
  • Huyện Fulda

Cấp thành phố đặc quyền:

  • Thành phố Gießen
  • Thành phố Marburg
  • Thành phố Wetzlar

AdiNet Mittelhessen dựa trên những trụ cột chính nào?

Sự liên kết với nhau

Sự liên kết giữa các tác nhân hành động là nền tảng cốt lõi của dự án chúng tôi. Trong dó, chúng tôi đặc biệt mong muốn rằng người đại diện của người bị kỳ thị sẽ tham gia vào mạng lưới. Sự hợp tác với các đối tác của chúng tôi sẽ trở nên chặt chẽ hơn nhờ sự cùng nhau tổ chức sự kiện, những cuộc gặp gỡ theo định kỳ chẳng hạn như việc thiết lập một ban chỉ đạo thường trực và các “Bàn tròn” chuyên đề theo từng nhu cầu phát sinh cụ thể.

Sự làm cho con người có khả năng và sự chuyên môn hóa

Đặc biệt, có nhu cầu rất lớn về chuyên môn hóa và tập huấn ở những người hành động danh dự. Thông qua các hội thảo, khóa tập huấn trong lĩnh vực làm cho con người có khả năng làm được hay đạt được cái gì cụ thể, cũng như trong lĩnh vực làm cho con người dễ cảm động được, thì chúng tôi sẽ không chỉ làm cho những người hoạt động danh dự trở nên vững hơn mà còn cả người bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị cũng sẽ được hưởng lợi theo. Mục tiêu là để động viên họ, tạo nên sự can đảm chủ động chống lại sự phân biệt đối xử, đồng thời tạo khả năng cho họ ý thức được các hiện tượng và biến chứng kỳ thị đa chiều.

Sự đồng cảm và công tác quan hệ quần chúng

Công tác quan hệ quần chúng hướng tới chủ đích của chúng tôi sẽ đóng góp vào sự dễ cảm động và sự đồng cảm đối với con người có liên quan đến những người bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho nhiều hành động cụ thể. Bên cạnh các hội nghị chuyên ngành, cuộc họp báo, chúng tôi còn tổ chức thêm các hội thảo và sự kiện phổ biến thông tin. Hơn nữa, trang web của chúng tôi sẽ là một diễn đàn cung cấp nhiều thông tin hữu ích, kể cả những tài liệu hướng dẫn do chúng tôi tự soạn thảo.

Sự phòng ngừa

Chúng tôi muốn khởi xướng một chiến dịch phòng ngừa và phát triển những chiến lược ngăn cản sự phân biệt đối xử ngay từ đầu trước. Chúng tội sẽ xây dựng ý thức về các quan niệm xã hội đa dạng và soạn thảo các bản hướng dẫn hành động, cũng như xác lập một „Team Prävention“ [Tổ Phòng ngừa] với sự tham gia của các đối tác hợp tác tích cực trong AdiNet Mittelhessen.

Tầm nhìn của AdiNet Mittelhessen ra sao?

Mục tiêu của chúng tôi là sự chấp nhận lẫn nhau, niềm tôn trọng và lối sống cùng nhau một cách phi kỳ thị. Những giá trị sống này cần phải bật nguồn từ chính giữa cộng đồng và cần được chủ động đưa vào đời sống.

Mạng lưới chúng tôi hoạt động vì chính các đối tác. Chung tay mà chúng ta có được cơ hội mạnh dạn đưa các vấn đề kỳ thị trở nên chủ đề thời sự. Chúng ta không chỉ quan tâm đến sự trao đổi kinh nghiệm và động viên lẫn nhau, mà còn vì mối quyết tâm cùng nhau thực thi một tầm nhìn. Chúng ta mong muốn rằng sự giao tiếp ứng xử giữa người này với người kia luôn luôn dựa trên tôn trọng lẫn nhau, hay quan tâm đến nhau và không thiên vị ai – bất chấp chủng tộc, dân tộc, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, tuổi tác, khuyết tật, xu hướng tính dục cũng như bản sắc cá tính. Bên cạnh đó, chú trọng đến cả những đặc điểm kỳ thị khác (ví dụ như hoàn cảnh / vị thế xã hội, cân nặng , v.v.), mặc dù chúng chưa được đề cập rõ ràng tại Luật Bình Đẳng Chung.

Chào các bạn đối tác của mạng lưới!

Mạng lưới chúng tôi sống vì sự đóng góp của bạn! Những ý kiến về mặt chuyên môn của bạn là những điều hết sức cần thiết đối với chúng tôi để tạo nên, hình thành một khối liên minh mạnh mẽ về phòng chống kỳ thị. Chúng tôi muốn cùng nhau cung cấp các dịch vụ sôi động và thiết thực. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm, tạo ra các cơ cấu và động viên lẫn nhau.

Đây là mối quan tâm chung của chúng ta! Bạn hãy liên hệ với chúng tôi!

Ai khởi xướng và đứng sau AdiNet Mittelhessen?

Hiện tại, AdiNet Mittelhessen được tài trợ bởi một tổ công tác liên địa phương với sự tham gia của đại diện hai huyện Marburg-Biedenkopf và Gießen cũng như hai thành phố đại học Marburg và Gießen. Ngoài ra, tất cả các tổ chức và cá nhân có nguyện vọng tích cực tham gia vào mạng lưới chúng tôi cũng đều là những bên ủng hộ chúng tôi! Kể cả quý bạn thân mến!

Liên hệ: info@adinet-mittelhessen.de hoặc gọi điện thoại theo số 0641 9390-1790 hay -1713

 

[1] Mittelhessen: là tên chính thức của lãnh thổ theo địa phận nội bộ bang Hessen, tạm dịch: miền Trung bang Hessen.