Obrázek

Co je AdiNet Mittelhessen?

AdiNet Mittelhessen je nová antidiskriminační síť pro region Střední Hesensko.                                                                           

Chtěli bychom v Centrálním Hesensku vybudovat komplexní regionální antidiskriminační síť. Naším cílem je spojit všechny aktéry, kteří se tématem antidiskriminace zabývají, a tak efektivně spojit zkušenosti a zdroje. Zároveň chceme působit proti nerovnému zacházení a předsudkům.

Stručně řečeno, chceme spolupracovat na zviditelnění diskriminace v jakékoli formě - a bojovat proti ní.

Kam bude dosahovat působnost AdiNet Mittelhessen?

AdiNet Mittelhessen zahrnuje následující okresy a města se zvláštním statusem:

Kraje:

• Okres Limburg Weilburg
• Okres Lahn-Dill
• Okres Marburg-Biedenkopf
• Okres Giessen
• Vogelsbergkreis
• Okres Fulda

 

Města se zvláštním statusem:

• Město Giessen
• Město Marburg
• Město Wetzlar

 

Na kterých pilířích stojí AdiNet Mittelhessen?

Networking

Základem našeho projektu je vytvoření sítě aktérů. Především bychom chtěli propojit zástupce těch, kterých se diskriminace hlavně týká. Společné akce a pravidelná setkání, jako je zřízení řídící skupiny a podle potřeby „kulaté stoly“ orientované na různá témata, to vše posiluje spolupráci s našimi partnery.

Empowerment (zmocňování) a kvalifikace

Zejména u dobrovolných pracovníků existuje velká potřeba kvalifikace a školení. Prostřednictvím seminářů zaměřených na empowerment a sensibilizaci posílíme nejen dobrovolníky, ale především ty kteří jsou sami diskriminací postiženi. Měli by být posíleni v  aktivní obraně proti diskriminaci a ve schopnosti rozeznat vícenásobnou diskriminaci.

Senzibilizace a práce s veřejností

Cílená práce s veřejností pomáhá senzibilizovat společnost tak, aby se s diskriminací uměla vypořádat. Plánujeme celý balíček akcí. Kromě sympozií a tiskových konferencí hodláme pořádat workshopy a informační akce. Kromě toho chceme prostřednictvím našeho webu nabídnout platformu s důležitými informacemi a vytvořit si vlastní informační materiál.

Prevence

Chceme zahájit preventivní boj a vyvinout strategie, které zabrání diskriminaci dříve než nastane. Vyvineme rozmanité koncepty a návody a zahájíme „Týmovou prevenci“, skládající se ze spolupracujících partnerů AdiNet-Mittelhessen.

Jaká je vize AdiNet Mittelhessen?

Naším cílem je vzájemné přijetí, respekt a spolužití nezatížené diskriminací. To vše by mělo vycházet ze středu společnosti a být aktivně provozováno.

Naše síť žije díky našim spolupracujícím partnerům. Společně máme příležitost vyjádřit se k diskriminaci. Nejde jen o výměnu zkušeností a vzájemné posílení, ale také o uskutečnění vize. Přejeme si ohleduplný, uctivý a nepředpojatý přístup k ostatním lidem - bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, náboženství, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci a identitu. Také je třeba zmínit, že i další diskriminační znaky (například sociální zázemí / sociální postavení, váha atd.) hrají roli - i když ještě nebyly výslovně zmíněny v AGG.

Vítejte v síti!

Naší síťi se daří díky vaší účasti! Potřebujeme vaše znalosti k vybudování silného svazku proti diskriminaci. Společně chceme dělat energickou a efektivní práci. Chceme si vyměňovat zkušenosti, vytvářet struktury a vzájemně se posilovat.

To je naše společné téma! Zaregistrujte se u nás!

Kdo stojí za AdiNet Mittelhessen?

AdiNet Mittelhessen je v současné době podporována meziměstskou pracovní skupinou. V AG pracují zástupci okresu Marburg-Biedenkopf a Giessen, jakož i obě univerzitní města Marburg a Giessen. Kromě toho stojí za námi všechny organizace a lidé, kteří chtějí být aktivní v naší síti! Taky vy!

Kontaktujte: info@adinet-mittelhessen.de  nebo 0641 9390-1714.