Billede

Hvad er AdiNet Mittelhessen?

AdiNet Mittelhessen er det nye antidiskriminationsnetværk i Region  Mittelhessen.

Vi ønsker at opbygge et omfattende, regionalt netværk, som arbejder for ligebehandling  og antidiskrimination i Mittelhessen. Målet er at samle alle aktører, der beskæftiger sig med antidiskrimination, for at samle erfaringer og ressourcer til opbygning af et effektivt samarbejde. Samtidig vil vi arbejde  for ligebehandling og mod fordomme.

Kort sagt, vi ønsker at arbejde sammen for at gøre diskrimination i enhver form mere synlig - og bekæmpe den.

Hvad er det geografiske omfang af AdiNet Mittelhessen?

AdiNet Mittelhessen omfatter følgende distrikter og byer med særlig status:

Amter:

  • Landkreis Limburg Weilburg
  • Lahn-Dill-Kreis
  • Landkreis Marburg-Biedenkopf
  • Landkreis Giessen
  • Vogelsbergkreis
  • Landkreis Fulda

Byer med særlig status:

  • Universitätsstadt Giessen
  • Universitätsstadt Marburg
  • Wetzlar

På hvilket grundlag står AdiNet Mittelhessen?

Netværk

Grundlaget for vores projekt er at opbygge et netværk af organisationer, som arbejder sammen imod diskrimination. Frem for alt vil vi inddrage repræsentanter fra dem, der er berørt af forskelsbehandling. Fælles aktioner og regelmæssige møder, såsom oprettelse af en styregruppe og efterspørgselsorienterede projektgrupper fx i form af ”rundbords grupper” eller fokusgrupper, skal styrke samarbejdet med vores partnere.

Empowerment[1] og kompetencer

Især frivillige har et stort behov for at udvikle kompetencer  og modtage træning. Gennem empowerment og opmærksomhedsskabende workshops hjælper vi ikke kun frivillige, men også mennesker, der selv er påvirket af diskrimination. De bør understøttes for aktivt at kunne forsvare sig mod forskelsbehandling og være i stand til at genkende forskellige former for diskrimination.

Opmærksomhed og PR

Målrettet PR-arbejde  øger opmærksomheden og bidrager til at mennesker bliver bedre rustet til at tackle diskrimination. Vi planlægger en række aktiviteter. Foruden symposier og pressekonferencer arrangerer vi workshops og informationsmøder. Derudover ønsker vi via vores hjemmeside, at tilbyde en platform med værdifuld information, herunder eget informationsmateriale.

Forebyggelse

Vi vil starte en offensiv forebyggelseproces og udvikle strategier, der forebygger forskelsbehandling. Vi udvikler mangfoldige koncepter og vejledninger samt starter et "Team Prevention" op, hvor dedikerede samarbejdspartnere fra AdiNet-Mittelhessen deltager.

Hvad er visionen for AdiNet Mittelhessen?

Vores mål er accept, respekt og anti-diskriminerende samarbejde. Det skal være samfundsmæssigt bredt forankret oghandlingsorienteret.

Vores netværk styrkes af at vi er mange. Sammen har vi muligheden for at italesætte  forskelsbehandling. Vi er ikke kun interesseret i at udveksle erfaringer og gensidig støtte, men også i at implementere en vision. Vi vil skabe en hensynsfuld, respektfuld og fordomsfri tilgang til andre mennesker - uanset deres etniske herkomst, køn, religion, alder, handicap, seksuel orientering og identitet. Derudover skal det nævnes, at andre kategorier af forskelsbehandling (som f.eks. social baggrund / social status, vægt osv.) også er relevante - selvom diss endnu ikke er udtrykkeligt nævnt i AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Tysklands anti-diskriminationslov).

Velkommen netværkspartnere!

Vores netværk understøttes med din deltagelse! Vi har brug for din ekspertise for at opbygge en stærk alliance mod forskelsbehandling. Sammen ønsker vi at arbejde dynamisk og effektivt. Vi ønsker at udveksle erfaringer, skabe strukturer sammen og styrke hinanden.

Det er vores fælles dagsorden! Kom og vær med!

Hvem står bag AdiNet Mittelhessen?

AdiNet Mittelhessen støttes i øjeblikket af en tværkommunal arbejdsgruppe. Repræsentanter fra amterne Marburg-Biedenkopf og Giessen samt de to universitetsbyer Marburg og Giessen deltager i gruppen. Derudover bliver vores sag støttet af alle organisationer og mennesker, der ønsker at være aktive i vores netværk! Også af dig!

Kontakt: info@adinet-mittelhessen.de  eller 0641 9390-1790 eller -1713

[1] Empowerment […] betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Det er altså et begreb der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. Målet er det selvstændige og myndige menneske. (https://www.leksikon.org/art.php?n=5018  abgerufen am 7.4.2020, 11:20)